1. Az adatkezelési tájékoztató célja
 

A Kreatív Komplex Kft.. (2100 Gödöllő, Palota-kert 15. X. em. 4., a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A Kreatív Komplex Kft.adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.kisteherautoberles.hu/adatvedelem címen.

A Kreatív Komplex Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.

A Kreatív Komplex Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Kreatív Komplex Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Kreatív Komplex Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 1. Az adatkezelő adatai

Név: Kreatív Komplex Kft.

Székhely: 2100 Gödöllő, Palota-kert 15. X/4.

Cégjegyzékszám: Cg 13-09-149207

Adószám: 23467701-1-13

Telefonszám: +36707722225

E-mail: info@furgonberbe.hu

Az adatkezelővel a fenti elérhetőségeken léphet kapcsolatba.

 1. A kezelt személyes adatok köre
 

3.1 Foglaláshoz/szerződéskötéshez szükséges személyes adatok

 • név
 • anyja neve
 • születési idő, hely
 • telefonszám
 • lakcím
 • személyi igazolvány szám
 • vezetői engedély szám
 
 1. A kezelt adatok tervezett felhasználása, megőrzési ideje, törlése

Bérleti szerződés, szerződéskötéshez szükséges adatokkal – 8 év

Amennyiben az emailben elküldött és elektronikus formában tárolt adatait töröltetni kívánja, kérjük, lépjen kapcsolatba az adatkezelővel!

A papír alapon tárolt bérleti szerződések – okiratok – megsemmisítése a törvényben foglalt megőrzési időt követően történik.

 1. Technikai adatok
A Kreatív Komplex Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
 

A Kreatív Komplex Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A Kreatív Komplex Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.


A Kreatív Komplex Kft. az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
 
 1. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

A kisteherautoberles.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a Kreatív Komplex Kft. információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.